موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
اخبار دانشکده علوم انسانی
 • عدم برگزاری کلاس های جناب آقای بهرامی چگینی

  قابل توجه دانشجویان محترم:

  احتراماً به استحضار می رساند کلیه کلاس های آقای بهرامی چگینی روز یکشنبه مورخ 1398/02/15 برگزار نمی گردد. جبرانی دروس مزبور متعاقباً اعلام می گردد.

 • عدم تشکیل کلاس تربیت بدنی روز شنبه مورخ 1397/12/18ساعت 8 الی 9:30

  احتراماً به اطلاع می رساند، کلاس تربیت بدنی با آقای دکتر قدرت نما روز شنبه مورخ 1397/12/18 ساعت 8 الی 9:30 برگزار نمیگردد.

 • عدم تشکیل کلاس ورزش1 روز چهارشنبه مورخ 1397/12/15 ساعت 9 الی 10:30

  احتراماً به اطلاع می رساند، کلاس ورزش 1 با آقای دکتر قدرت نما روز چهارشنبه مورخ 1397/12/15 از ساعت 9 الی 10:30 برگزار نمیگردد.

 • جابجایی کلاس ریاضی عمومی 2 آقای دکتر قیصری

  قابل توجه دانشجویان محترم:

  کلاس ریاضی عمومی 2 آقای دکتر قیصری روز شنبه در محل ساختمان فرهنگ شهر (کلاس 1402) برگزار می گردد.

 • جابجایی کلاس ریاضی عمومی 1 آقای دکتر رضایی

  قابل توجه دانشجویان محترم:

  کلاس ریاضی عمومی 1 آقای دکتر رضایی در کلاس 2107 ساختمان مدیریت(ایمان شمالی) برگزار می گردد.

 • قابل توجه دانشجویان محترم:

  احتراماً به اطلاع می رساند، کلاس تربیت بدنی روز شنبه مورخ 1397/09/03 ساعت 8 الی 9:30 با آقای دکتر قدرت نما برگزار نمیگردد.

 • قابل توجه دانشجویان محترم

  قابل توجه دانشجویان محترم

  امتحان میان ترم اقتصاد کلان ، روز سه شنبه  مورخه 97/08/29خانم آیدا پورتویسرکانی به هفته آینده موکول گردید..

 • عدم برگزاری کلاس تاریخچه و مکاتب روانشناسی و نقد آن

  به اطلاع میرساند.کلاس تاریخچه و مکاتب روانشناسی و نقد آن دکتر محسن زارع یکشنبه مورخ 98/8/6 برگزار نمیگردد.

 • عدم برگزاری کلاس آقای سعید اسماعیلی

  قابل توجه دانشجویان محترم:

  کلاس اقتصاد خرد روز شنبه مورخ 1397/08/05 با آقای سعید اسماعیلی برگزار نمی گردد. کلاس جبرانی متعاقباً اعلام خواهد شد.

 • عدم برگزاری کلیه کلاسهای سرکار خانم معصومه ده بزرگی

  قابل توجه دانشجویان رشته حسابداری .کلیه کلاس های حانم معصومه ده بزرگی روز شنبه 1397/08/05 برگزار نمی گردد.

  کلاس های جبرانی متعاقبآ اعلام میگردد.1 2