موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
اخبار کلاس ها
 • قابل توجه دانشجویان محترم گروه معماری

  بدینوسیله به اطلاع می رساند که کلاس معماری معاصر جناب آقای مهندس ملک مرزبان یکشنبه مورخ 1398/02/22 برگزار نمی گردد؛ لازم به ذکر است جبرانی درس مزبور متعاقباً اطلاع رسانی خواهد گردید.

 • قابل توجه کلیه دانشجویان محترم

  بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند که جبرانی درس تنظیم شرایط محیطی سرکار خانم دکتر بحتویی یکشنبه مورخ 1398/02/22از ساعت 16:00 در محل ساختمان فرهنگ شهر برگزار خواهد گردید.

 • قابل توجه کلیه دانشجویان محترم

  بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند که جبرانی درس طراحی دست آزاد سرکار خانم دکتر بحتویی دوشنبه مورخ 1398/02/23 از ساعت 14:00 در محل ساختمان فرهنگ شهر برگزار خواهد گردید.

 • قابل توجه کلیه دانشجویان محترم

  بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند که جبرانی درس درک و بیان سرکار خانم دکتر بحتویی دوشنبه مورخ 1398/02/23 از ساعت 8:00 در محل ساختمان فرهنگ شهر برگزار خواهد گردید.

 • قابل توجه کلیه دانشجویان محترم کامپیوتر

  بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند که کلاس مبانی کامپیوتر و برنامه سازی جناب آقای محمود آبادی شنبه مورخ 1398/02/21 برگزار نمی گردد؛ لازم به ذکر است جبرانی درس مزبور متعاقبا اطلاع رسانی خواهد گردید

 • قابل توجه دانشجویان محترم گروه روانشناسی

  بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند کلاس جبرانی آمار استنباطی (گروه چهارشنبه 12:00 الی 14:00) جناب آقای دکتر سلمان پور جمعه مورخ 1398/02/20 از ساعت 9:00 در ساختمان فرهنگ شهر برگزار خوهد گردید.

 • قابل توجه کلیه دانشجویان محترم

  بدینوسیله به اطلاع دنشجویان محترم می رساند که کلاس جبرانی متون حقوقی سرکار خانم دکتر منصوری زاده جمعه مورخ 1398/02/20 از ساعت 14:00 در محل ساختمان فرهنگ شهر برگزار می گردد.

 • قابل توجه کلیه دانشجویان محترم

  بدینوسیله به اطلاع دنشجویان محترم می رساند که کلاس جبرانی زبان تخصصی طراحی پارچه و لباس سرکار خانم دکتر منصوری زاده جمعه مورخ 1398/02/20 از ساعت 12:00 در محل ساختمان فرهنگ شهر برگزار می گردد.

 • قابل توجه دانشجویان محترم

  بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند که کلاس رفع اشکال معادلات دیفرانسیل پنجشنبه مورخ 1398/02/19 از ساعت 14:00 الی 16:00 در ساختمان فرهنگ شهر برگزار می گردد.

 • قابل توجه کلیه دانشجویان محترم

  بدینوسیله به اطلاع می رساند که کلاس فارسی جناب آقای ساسانی سه شنبه مورخ 1398/02/17 برگزار نمی گردد؛ لازم به ذکر است جبرانی درس مزبور متعاقبا اطلاع رسانی خواهد گردید1 2