موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
اخبار دانشکده هنر و معماری
 • تمدید مهلت ارسال پروپوزال

  دانشجویانی که درس پروژه را در ترم 982 اخذ نموده اند می بایستی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه 98 پروپوزال خود را به نحوه اعلام شده در اطلاعیه قبلی ارسال نمایند. قابل ذکر است این مهلت تمدید نخواهد شد.

 • ظرفیت اساتید طرح نهایی دانشجویان کارشناسی معماری
 • تحویل نهایی دانشجویان کارشناسی معماری
 • زمان تحویل موقت پروژه های طرح نهایی کارشناسی پیوسته و ناپیوسته معماری
 • تاریخ امتحان میان ترم درس شناخت هنر گرافیک 1
 • مراحل انجام پروژه نهایی بخش ارتباط تصویری و نقاشی
 • اطلاعیه پروژه و کارآموزی کاردانی گرافیک و کارشناسی ناپیوسته ارتباط تصویری
 • عدم برگزاری کلاس سرکار خانم محمودزاده

  بدینوسیله به اطلاع می رساند که کلاس چاپ سیلک اسکرین سرکار خانم محمودزاده شنیه مورخ 1397/07/21 برگزار نمی گردد. لازم به ذکر است جبرانی درس مزبور متعاقبا اعلام خواهد گردید.

 • تاریخ تحویل پروژه نهایی کارشناسی معماری
 • آیین نامه مطالعات طرح نهایی رشته معماری


1 2