موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس (سرکار خانم مریم شفیعی)
  • قابل توجه دانشجویان محترم؛ بدینوسیله به اطلاع می رساند که جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم مریم شفیعی با عنوان مطالعه تطبيقي نقوش کاشي‌کاري بقعه شاه علي بن حمزه (ع) در دوره تيموري بانقوش کاشي‌کاري مدرسه و حسينيه قوام در دوره قاجاريه در شيراز براي طراحي پارچه در روز دوشنبه مورخ 1399/07/21 ساعت 10:00 از طریق لینک (http://vc.apadana.ac.ir/defense) برگزار خواهد گردید.

    1399/07/20-13:31:16