موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی شهری (جناب آقای میلاد خرامش)
  • قابل توجه دانشجویان محترم؛ بدینوسیله به اطلاع می رساند که جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد جناب آقای میلاد خرامش با عنوان تحليل و ارزيابي ابعاد کالبدي – فضايي کيفيت زندگي در محلات شهري (نمونه موردي: محله‌ي سفير جنوبي شيراز) در روز چهارشنبه مورخ 1399/07/16 ساعت 16:15 از طریق لینک (http://vc.apadana.ac.ir/defense) برگزار خواهد گردید.

    1399/07/13-15:05:50