موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
موضوع: تمدید مهلت ارسال پروپوزال
  • دانشجویانی که درس پروژه را در ترم 982 اخذ نموده اند می بایستی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه 98 پروپوزال خود را به نحوه اعلام شده در اطلاعیه قبلی ارسال نمایند. قابل ذکر است این مهلت تمدید نخواهد شد.

    1399/02/28-14:11:38