موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
ظرفیت اساتید طرح نهایی دانشجویان کارشناسی پیوسته و ناپیوسته شهرسازی
 • ظرفیت اساتید طرح نهایی
  دانشجویان کارشناسی پیوسته و ناپیوسته شهرسازی
  موسسه آموزش عالی آپادانا

  ردیف نام و نام خانوادگی استاد راهنما ظرفیت
  1 جناب آقای دکتر دمی 3
  3 جناب آقای دکتر آذر 3
  4 جناب آقای مهندس خانی زاده 3
  5 جناب آقای دکتر ظریفیان مهر 3
  6 جناب آقای دکتر کتابچی 3
  7 جناب آقای دکتر افلاکی 2
  8 جناب آقای مهندس ایزدی 2
  9 جناب آقای دکتر سپاسدار 2
  10 جناب آقای دکتر زارعی 2
  11 سرکار خانم دکتر میرشمسی 2

  مراحل انجام پروژه نهایی:
  1-مشخص نمودن موضوع پروژه نهایی و هماهنگ کردن موضوع با یکی از اساتید جدول بالا
  2-تهیه فرم پیشنهاد موضوع طرح نهایی کارشناسی از سایت دانشگاه ( بخش فرمهای آموزشی) به آدرس
  http://apadana.ac.ir/forms.aspx
  3-تکمیل کردن فرم و دریافت تاییدیه از استاد راهنمای مورد نظر
  4-ارسال فایل PDFپروپزال تکمیل شده به آدرس ایمیل ar.aflaki@gmail.com
  5-پس از تایید پروپوزال امکان تغییر استاد راهنما، تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نیست.
  دانشجویان تا تاریخ 1399/02/15فرصت دارند که پروپوزال تکمیل شده را به آدرس ایمیل ذکر شده ارسال کنند.
  تحویل پایان نامه در دو مرحله انجام میگیرد. تحویل رساله یا مقاله چاپ شده در روز 5شهریور ماه و دفاع از پایان نامه در روز 15
  شهریورماه 1399میباشد. در صورت عدم ارائه پروژه نهایی در تاریخ های فوق الذکر، این واحد درسی می بایست تمدید گردد.
  از تاریخ 1398/07/01کلیه دانشجویان ملزم به دفاع از پروژه نهایی خود چه در قالب مقاله و یا پایان نامه می باشند.

  1399/01/26-12:13:49