موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
نخستین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار
  • نخستین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ توسط موسسه آموزش عالی آپادانا و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شیراز برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

    سایت کنفرانس: https://meb2.apadana.ac.ir/fa/

    1399/02/03-08:00