موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس
  • قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته طراحی پارچه و لباس :

    به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه سرکار خانم خالدی با عنوان بررسی رنگ در دوره هخامنشی و کاربرد آن در طراحی پارچه روز یکشنبه مورخ 1398/04/23 راس ساعت 08:00 صبح در محل ساختمان فرهنگ شهر سالن آمفی تآتر برگزار می گردد .

    1398/04/22-10:14:46