موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته طراحی پارچه و لباس
  • به اطلاع می رساند کلاس درس آشنایی با ماشین آلات مرتبط با جناب آقای دکتر احمدی روز پنجشنبه مورخ 1398/2/12 برگزار نمی گردد . خاطر نشان می سازد کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می گردد .

    1398/02/11-08:26:51