موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
تقویم مالی

برنامه زمانبندی مالی که شامل موارد: پرداخت شهریه آموزشی علی الحساب ابتدای هر ترم تحصیلی ، تسویه حساب قبل از امتحانات پایان ترم و پرداخت شهریه فرهنگی می باشد تقویم مالی نامیده می شود.
تقویم مالی موسسه در ابتدای هر سال تحصیلی تدوین و در اختیار دانشجویان قرار می گیرد.لازم است دانشجویان عزیز به تاریخ های مندرج درتقویم آموزشی بخصوص آخرین مهلت تحویل کارآموزی و پروژه دقت لازم را بنمایند. عدم ارائه کارآموزی و پروژه تا تاریخ معین در هر ترم سبب تمدید آن در نیمسال بعدی و موجب پرداخت شهریه مطابق با آئین نامه مالی موسسات آموزش عالی غیر دولتی – غیر انتفاعی خواهد بود.
لطفا جهت مشاهده تقویم مالی سال تحصیلی 98-97 ، بر روی تب زیرکلیک نمایید.

سال تحصیلی 99-98

تقویم مالی نیمسال اول سال تحصیلی 99-98
عنوان تاریخ
انتخاب واحد از 98/6/9 لغایت  98/6/14
مهلت واریز اینترنتی شهریه علی الحساب 15روز قبل از تاریخ انتخاب واحد
مبلغ شهریه آموزشی علی الحساب مقاطع: کاردانی و کارشناسی  7.000.000  ریال
مبلغ شهریه آموزشی علی الحساب مقطع:  کارشناسی ارشد  10.000.000 ریال
امتحانات پایان ترم 98/10/13 لغایت شنبه 98/10/30
مهلت تسویه حساب یک ماه قبل از شروع امتحانات پایان ترم

 

 

تقویم مالی نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98
عنوان تاریخ
انتخاب واحد از98/11/3لغایت  98/11/10
مهلت واریز اینترنتی شهریه علی الحساب 15روز قبل از تاریخ انتخاب واحد
مبلغ شهریه آموزشی علی الحساب مقاطع: کاردانی و کارشناسی  7.000.000 ریال
مبلغ شهریه آموزشی علی الحساب مقطع:  کارشناسی ارشد  10.000.000 ریال
امتحانات پایان ترم یکشنبه 99/3/24 لغایت چهارشنبه 99/4/12
مهلت تسویه حساب یک ماه قبل از شروع امتحانات پایان ترم

 

 

تقویم مالی تابستان سال تحصیلی 99-98
عنوان تاریخ
انتخاب واحد از 99/4/23  لغایت 99/4/26
مهلت واریز اینترنتی شهریه علی الحساب 15روز قبل از تاریخ انتخاب واحد
مبلغ شهریه آموزشی علی الحساب کلیه مقاطع تحصیلی  2.500.000 ریال
امتحانات پایان ترم  از 99/6/1 لغایت 99/6/6
مهلت تسویه حساب یک ماه قبل از شروع امتحانات پایان ترم


دانستنیهای پرداخت شهریه
مانده شهریه را میتوانید پس از حذف و اضافه و مشخص شدن میزان بدهکاری پرداخت نمائید.
پرداخت شهریه فقط بصورت اینترنتی می باشد لذا پس از اخذ "رمز دوم" ازطریق دستگاههای خودپرداز عضو شبکه شتاب، "راهنمای پرداخت اینترنتی شهریه" را از منوی مالی و اداری در سایت http://www.apadana.ac.ir دانلود و مطالعه فرمائید.
نکته انتخاب: گزینه "امورآموزشی (علی الحساب شهریه ثابت ومتغیر)" جهت پرداخت شهریه آموزشی وگزینه "امورفرهنگی" جهت پرداخت شهریه فرهنگی الزامی است و هرگونه پرداخت وجه به غیر از روش مذکور غیرقابل بازگشت می باشد.
درصورت تصمیم به انصراف، مرخصی و مهمانی، قبل از هرگونه اقدام "آئین نامه های مالی" مرتبط را در سایت http://www.apadana.ac.ir در "منوی مالی و اداری" مطالعه فرمائید.
دانشجویان متقاضی دریافت وام صندوق رفاه میبایست قبل از شروع هرنیمسال تحصیلی بر روی گزینه "صندوق رفاه" از منوی "مالی و اداری" در سایت http://www.apadana.ac.ir کلیک کرده، و پس از کسب اطلاعات لازم به سرکارخانم پورتویسرکانی (دفتر ریاست) مراجعه نمایند.
دانشجویان تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران می بایست قبل از شروع هرنیمسال تحصیلی ضمن مراجعه به واحد امور مالی سرکارخانم قادری، شهریه امورفرهنگی خود را بصورت اینترنتی پرداخت نمایند.
دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی میتوانند پس ازپرداخت شهریه ،پرینت تراز مالی تایید شده توسط امورمالی را به اداره مربوطه جهت دریافت شهریه خود ارائه نمایند