موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
اردلان افلاکی
اردلان افلاکی
مرتبه علمی : استادیار
رشته تحصیلی : دکتری
بخش : هنر و معماری
مدرک تحصیلی : دکتری