موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
غلامحسین رنجبر
غلامحسین رنجبر
مرتبه علمی : مربی آموزشیار
رشته تحصیلی : مدیریت آموزشی
بخش : هنر و معماری
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد