موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
ستاره احسنت
ستاره احسنت
مرتبه علمی : استادیار
رشته تحصیلی : فلسفه هنر
بخش : هنر و معماری
مدرک تحصیلی : دکتری