موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
جشن روز حسابداری

جشن روز حسابداری در روز 15 آذر و به همین مناسبت در سالن آمفی تئاتر با حضور جمعی از دانشجویان حسابداری برگزار شد. همچنین در این مراسم مدیرگروه محترم حسابداری آقای دکتر ممتازیان و چند تن از اساتید گروه حسابداری حضور داشتند.