موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
آئین بازگشایی دانشگاه ها

جمعی از مسئولین، اساتید و دانشجویان موسسه آموزش عالی آپادانا در آئین بازگشایی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی شیراز، حضور یافتند. این مراسم به میزبانی استانداری فارس و در سالن مجموعه فرهنگی رفاهی دانشگاه شیراز برگزار شد.