موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
جشن معارفه دانشجویان جدیدالورود

آئین معارفه دانشجویان نو ورود موسسه آموزش عالی آپادانا در تاریخ 98/8/18 به سالن همایش های مجموعه گردشگری شهر سبز صدرا (GREEN LAND) برگزار شد.

در این جشن باشکوه حدود 700 نفر از دانشجویان، اعضای محترم هیئت موسس، مسئولین استانی، مدیران موسسه آموزش عالی آپادانا و مدیران محترم گروه حضور داشتند.