موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
قهرمانی دانشجویان آپادانا در مسابقات بسکتبال 3*3 بانوان فارس

مسابقات بسکتبال 3*3 بانوان فارس در تاریخهای 11 و 12 مهرماه 98 با حضور 24 تیم در سالن یاران شیراز برگزار شد.

در این مسابقات بانوان  فارس موفق به کسب مقام نخست شدند.

خانم عاطفه سادات پیاهو دانشجوی کارشناسی ارشد ارتباط تصویری مؤسسه آپادانا جز تیم بانوان فارس می باشند.

با آرزوی موفقیت برای سرکار خانم پیاهو و خانواده بزرگ ورزشی مؤسسه آپادانا