موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
برگزاری نمایشگاه نقاشی استادان گروه هنر

نمایشگاه نقاشی استادان هنر، اولین نمایشگاه برپاشده در مرکز رویدادهای مرمت و معماری (آب انبار هفت تنان) بوده است. در این نمایشگاه آثار فاخری از استادان زیر به معرض دید عموم گذاشته شد:

جناب آقای عبدالرضا فتحی

جناب آقای شهریار اسدی

جناب آقای مجید اسلمی

جناب آقای حسین قاسم خانی

جناب آقای محمود کشتی آرای

سرکار خانم مینا جمالی

سرکار خانم مریم جمالی

سرکار خانم فاطمه جنتی

سرکار خانم لیلا اکبرپور

سرکار خانم حبیبه هنرور