موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
مهندس ناصر رضایی مدیر کل امور شهرسازی

شهردار شیراز در حکمی مدیر کل امور شهرسازی شهرداری شیراز را منصوب کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری شیراز، مهندس حیدر اسکندرپور در حکمی ناصر رضایی را به سمت مدیرکل امور شهرسازی منصوب کرد.
ناصر رضایی دارای مدرک دکترا، کارشناسی ارشد و کارشناسی در رشته شهرسازی است. 
وی همچنین مولف پنج کتاب در حوزه شهرسازی همچون اقتصاد زمین شهری؛ کاربری زمین، عدالت فضایی الگوها و مدل ها و کاربری های مختلط شهری و مقالات ارائه شده در کنفرانس های ملی و بین المللی معتبر است. 
رضایی همچنین مدرس دانشگاه و مدیر گروه و عضو هیات علمی داخلی شهرسازی دانشگاه غیرانتفاعی آپادانا نیز بوده است. از سوابق رضایی می توان به معاون مدیرکل شهرسازی شهرداری شیراز، رییس اداره توسعه طرح های شهری، مسئول طرح تفصیلی شهر شیراز، عضو کمیته فنی کمیسیون ماده پنج شیراز، عضو کارگروه تخصصی توسعه شهری نشست ادواری کلانشهرهای کشور اشاره کرد.
شهردار_شیراز نظارت و کنترل بر روند تهیه و اجرای طرح های راهبردی توسعه شهری، نظارت و کنترل پرونده های ارجاعی به کمیسیون ماده صد، کنترل نقشه های مصوب و تطابق آنها با یکدیگر و نقشه های معماری و سازه، نظارت بر کار مهندسین مشاور و پیمانکاران طرف قرارداد، نظارت بر حفاظت از باغات قصردشت و نظارت بر تدوین طرح جامع شهر و حفظ و نگهداری حریم را از مهمترین ماموریت ها و وظایف مدیرکل امور شهرسازی برشمرد.

این موفقیت بزرگ را به ایشان و خانواده بزرگ آپادانا تبریک عرض نموده و آرزوی توفیق روزافزونشان را از ایزد منان خواستاریم.

مدیر روابط عمومی مؤسسه آپادانا