موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
نخستین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار

نخستین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار در تاریخ 13 تیرماه 1398 با حضور اعضای هیات مؤسس مؤسسه آموزش عالی آپادانا، مسولین و مدیران استانی و  پژوهشگران برگزار گردید .

ریاست کنفرانس :  پروفسور محمد محسن مشکسار

دبیر علمی:  جناب آقای دکتر علی نقی مصلح شیرازی 

دبیران اجرائی: آقایان دکتر اردلان فیلی ، دکتر عباس ثابت و دکتر اصغر فتحی عماد آبادی بودند.

مقالات این کنفرانس در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ( ISC) و کنسرسیوم محتوای ملی ( CIVILICA) نمایه خواهد شد.