موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
جلسه همفکری کنفرانس ملی مدیریت اخلاق و کسب و کار با مهندس امیری مدیر فناوری اطلاعات

جلسه هم فکری با مسئولان اجرایی نخستین کنفرانس ملی مدیریت ، اخلاق و کسب و کار  در دفتر فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری برگزار گردید.
در این جلسه مهندس امیری مدیر فناوری اطلاعات و شبکه دولت ضمن استقبال از برگزاری همایش های علمی در سطح ملی و بین المللی توسط مراکز دانشگاهی و علمی ، این همایش ها را موجب ارتقاء فرهنگ سازمانی و فکری مدیران دستگاه های اجرایی دانست و آمادگی مدیریت را برای همکاری های متقابل در آینده اعلام نمودند.
در ابتدای این جلسه نیز جناب آقای دکتر ثابت و جناب آقای دکتر فتحی گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای برگزاری کنفرانس و پیش بینی های انجام شده را ارائه نمودند.
همچنین جناب آقای مهندس طاهری در زمینه همکاری های علمی بین دستگاه های اجرایی و مراکز علمی توضیحاتی بیان نمودند.