موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
بزرگداشت روز استاد در مجموعه گرینلند- چهارشنبه 18 اردیبهشت

بمنظور بزرگداشت روز استاد، در تاریخ چهارشنبه مورخ 18 اردیبهشت ماه مراسمی در گرینلند برگزار شد و ضمن تشکر از همکاری تمامی اساتید پرتلاش مؤسسه آموزش عالی آپادانا، اساتید نمونه در بخشهای مختلف معرفی شدند:

دانشکده فنی و مهندسی:

  1. – آقای دکتر امید یزدانی
  2. – آقای مهندس مهدی ایزدی
  3. – آقای مهندس روزبه منصوری

دانشکده علوم انسانی:

  1. – آقای محمد حسین قارونی
  2. – آقای دکتر امیر کشاورزی
  3. – خانم دکتر آیدا مخترع
  4. – آقای دکتر اردلان فیلی

دانشکده هنر و معماری:

  1. – آقای تورنگ چماچم
  2. – خانم دکتر مریم دستغیب پارسا
  3. – آقای دکتر محمدحسین طیبی

 

گروه علوم پایه:

خانم دکتر زهرا ظفرآسا