موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
بزرگداشت روز روانشناس

بمناسبت بزرگداشت روز روانشناس مراسم باشکوهی 9 اردیبهشت ماه با حضور ریاست مؤسسه، پروفسور حسن حق شناس، مدیریت آموزشی، مدیر گروه، اساتید بخش و دانشجویان رشته روانشناسی برگزار گردید و پروفسور حق شناس در خصوص آینده روانشناسی سخنرانی نمودند، در پایان توسط ریاست مؤسسه از زحمات  اساتید پرتلاش این بخش تقدیر بعمل آمد.

از تلاشهای اعضای فعال انجمن علمی روانشناسی که در برپایی این مراسم صمیمانه تلاش نمودند، قدردانی میگردد.