موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
تحصیلات تکمیلی
ردیف رشته گرایش سال تاسیس
1 مهندسی عمران سازه 1392
2 مهندسی معماری مهندسی معماری 1393
3 مهندسی معماری طراحی داخلی 1394
4 مهندسی کامپیوتر نرم افزار 1393
5 مهندسی شهرسازی برنامه ریزی شهری 1395
6 طراحی دوخت و پوشاک طراحی پارچه و لباس 1395
7 مهندسی عمران اصول مدیریت ساخت 1396
8 مدیریت کسب و کار مالی 1396
9 ارتباط تصویری ارتباط تصویری 1396
10 حقوق مالی-اقتصادی 1396
11 مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی و رباتیکز 1398
12 مهندسی معماری مدیریت پروژه و ساخت 1398
برای اطلاعات بیشتر می توانید بر روی عنوان هر رشته کلیک نمایید.