موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
خوابگاه
از آنجا که خوابگاه محل استراحت، مطالعه، تفریح و در حالت کلی محل زندگی دانشجویان می باشد، درحقیقت خانه دوم آنها محسوب می گردد. لذا کارکنان مدیریت امور خوابگاه ها ضمن خوش آمدگویی وگرامیداشت ورود شمادانشجویان عزیز، صادقانه خواهند کوشید تا فضای اختصاص یافته به شما گرامیان، محیطی امن، آرام و مناسب جهت زندگی باشد تا به نوبه خود سهمی هرچند اندک در پیشبرد علم و دانش این مرز و بوم داشته باشند
خوابگاه خواهران:
خوابگاه معلم : خیابان محلاتی کوچه 4 روبروی مسجد امیرالمومنین مسئول مربوطه خانم اسماعیلی
این خوابگاه خودگردان بوده اما تحت اشراف و نظارت موسسه آموزش عالی آپادانا می باشد