موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
بازدید کلاسی درس برداشت از بناهای تاریخی مدرسه دانشجویان معماری از مدرسه خان
  • بازدید کلاسی دانشجویان معماری از مدرسه خان شیراز با اهداف: آشنایی با این بنای تاریخی شیراز، عکاسی، رولوه، اسکیس و همچنین بازدید از کارگاه نجاری استاد شاپور شایان که در حوزه مرمت و ساخت آثار هنری چوبی فعالیت دارند.

    مدرسه خان شیراز در سال 1024 هجری قمری توسط بزرگ معمار شیرازی استاد حسین شماعی و به دستور الله وردی خان گرجی و پسرش امامقلی خان جهت بنیان یک پایگاه علمی جامع برای حکیم ملاصدرای شیرازی، ساخته شده است.

    عکسها از آقای میلاد دریای سلامه

    1398/07/13-10:50:53