موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
برگزاری کارگاه مقاله نویسی به زبان انگلیسی ویژه دانشجویان ارشد
  • برگزاری کارگاه مقاله نویسی به زبان انگلیسی ویژه دانشجویان ارشد، توسط سرکار خانم دکتر منصوری زاده

    در این کارگاه دانشجویان با ساختار مقاله های علمی، روش نوشتن بخش های مختلف مقاله، شیوه های نقل قول و خلاصه نویسی، نحوه استفاده صحیح از منابع موجود و همچنین مهارتهای رفرنس نویسی آشنا شدند.

    1397/08/29-07:52:09