موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
اردوی فرهنگی سیاحتی دانشجویان دختر به مقصد روستای تاریخی ماسوله، موزه روستایی گیلان، رشت، انزلی و ..
  • اردوی فرهنگی سیاحتی دانشجویان دختر به مقصد روستای تاریخی ماسوله، موزه روستایی گیلان، رشت، انزلی و ...

    زمان حرکت: دوشنبه 23/7/97 ساعت 16

    بازگشت: جمعه 27//97 ساعت 24

    ثبت نام و اطلاعات بیشتر در سایت http://eventyab.net

    1397/07/14-14:28:43