موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
جشنواره حرکت
  • جهت اطلاع بیشتر از جشنواره حرکت می توانید به سایت زیر و یا معاونت فرهنگی و  یا به جناب آقای بوشهریان به عنوان دبیر جشنواره داخلی حرکت که در آرشیو موسسه حضور دارند مراجعه کنید 

    http://harekatfest.ir

    این جشنواره در ۴ روز و به میزبانی دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار شد. .

    1397/06/06-11:12:03