موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
تحصیلات تکمیلی
آخرین اخبار تحصیلات تکمیلی
اطلاعیه تحصیلات تکمیلی در مورد جلسات دفاع از پروپوزال
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته طراحی پارچه و لباس
اعلام تاریخ دفاع مجدد از پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد نیمسال دوم 98-97
اطلاعیه برگزاری دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته معماری _ معماری
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی شهری
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر
قابل توجه دانشجویان رشته طراحی پارچه و لباس
قابل توجه دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی در کلیه رشته ها