تحصیلات تکمیلی
آخرین اخبار تحصیلات تکمیلی
قابل توجه دانشجویان رشته طراحی پارچه و لباس
قابل توجه دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی در کلیه رشته ها
آخرین مهلت جهت ارائه پروپوزال و پایان نامه های کارشناسی ارشد
برگزاری اولین دفاع کارشناسی ارشد رشته طراحی پارچه و لباس توسط خانم نگین زبرجدنام
تغییر امتحان پایان ترم روش اجزاء محدود با دکتر مشکسار
تغییر ساعت برگزاری امتحان تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته
دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد کامپیوتر- نرم افزار
دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد معماری - معماری
اساتید راهنما گروه معماری - معماری داخلی جهت پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1396
اساتید راهنما گروه معماری - معماری جهت پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1396