اخبار تحصیلات تکمیلی
 • امتحان درس روش اجزاء محدود با جناب آقای دکتر مشکسار

  قابل توجه دانشجویان محترم

  به اطلاع می رساند امتحان امتحان درس روش اجزاء محدود با جناب آقای دکتر مشکسار روز دوشنبه مورخ 97/09/19 ساعت 18:00 در ساختمان فرهنگشهر در سالن اجتماعات برگزار می گردد.

 • اساتید راهنما گروه معماری - معماری داخلی جهت پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1396

  قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد معماری - معماری داخلی

  به اطلاع دانشجویان می رساند اسامی اساتید مورد تایید گروه معماری - معماری داخلی جهت تعیین استاد راهنما پایان نامه کارشناسی ارشد ورودی های 96 به شرح ذیل می باشد:

   

  1- دکتر علی اسدپور

  2- دکتر علیرضا غیورفر

  3- دکتر محمد پروا

  4- دکتر هادی کشمیری

  5- دکتر عسل کمانی فرد

  6- مهندس محسن نطنج

  7- مهندس امین محمودزاده

  8- مهندس ساناز حائری

  9- مهندس سلماء حائری

  10- مهندس پریسا نامیان

   

  *** لازم به ذکر است دانشجویان محترم می بایستی حداکثر مورخ 1397/08/08 فرم مربوط به تعیین اولویت استاد راهنما، جهت پایان نامه کارشناسی ارشد  را در سامانه تکمیل و اقدام کنند.

 • اساتید راهنما گروه معماری - معماری جهت پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1396

  قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد معماری - معماری

  به اطلاع دانشجویان می رساند اسامی اساتید مورد تایید گروه معماری - معماری جهت تعیین استاد راهنما پایان نامه کارشناسی ارشد ورودی های 96 به شرح ذیل می باشد:

   

  1- دکتر علی اسدپور

  2- دکتر محمد پایدار

  3- دکتر علیرضا غیورفر

  4- دکتر محمد پروا

  5- دکتر خسرو موحد

  6- دکتر هادی کشمیری

  7- دکتر ارسلان افلاکی

  8- دکتر عسل کمانی فرد

  9- دکتر محمدعلی تربیت جو

  10- دکتر حامد مضطرزاده

  11- دکتر محمد حق شناس

  12- دکتر مهیار اردشیری

  13- مهندس محسن نطنج

  14- مهندس امین محمودزاده

  15- مهندس طهمورث ملک مرزبان

  16- مهندس ساناز حائری

  17- مهندس سلماء حائری

   

  *** لازم به ذکر است دانشجویان محترم می بایستی حداکثر مورخ 1397/08/08 فرم مربوط به تعیین اولویت استاد راهنما، جهت پایان نامه کارشناسی ارشد  را در سامانه تکمیل و اقدام کنند.

 • اساتید راهنما گروه کامپیوتر - نرم افزار جهت پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1396

  قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد کامپیوتر - نرم افزار

  به اطلاع دانشجویان می رساند اسامی اساتید مورد تایید گروه کامپیوتر - نرم افزار جهت تعیین استاد راهنما پایان نامه کارشناسی ارشد ورودی های 96 به شرح ذیل می باشد:

   

  1- دکتر رضا بوستانی

  2- دکتر رضا اکبری

  3- دکتر پیروز شمسی نژاد

  4- دکتر منصور امینی لاری

  5- دکتر فاطمه مویدی

  6- دکتر کیمیا بازرگان لاری

  7- دکتر هاله همایونی

  8- دکتر امید یزدانی

  9- دکتر زهرا پور بهمن

  10- دکتر سیدمهدی حضرتی فرد

  11- مهدا جنابعلی جهرمی

   
  *** لازم به ذکر است دانشجویان محترم می بایستی حداکثر مورخ 1397/08/08 فرم مربوط به تعیین اولویت استاد راهنما، جهت پایان نامه کارشناسی ارشد  را در سامانه تکمیل و اقدام کنند.

 • اساتید راهنما گروه عمران - مدیریت ساخت جهت پایان نامه دانشجویان ورودی 1396

  قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد عمران - مدیریت ساخت

  به اطلاع دانشجویان می رساند اسامی اساتید مورد تایید گروه عمران - مدیریت ساخت جهت تعیین استاد راهنما پایان نامه کارشناسی ارشد ورودی های 96 به شرح ذیل می باشد:

   

  1- دکتر آرش توتونچی

  2- دکتر سید احمد جنابعلی جهرمی

  3- دکتر علی نقی مصلح شیرازی

  4- دکتر محمد محسن مشکسار

  5- دکتر اردلان فیلی

  6- دکتر عباس ثابت

  7- دکتر مهدی ابطحی

  8- دکتر داود قائدیان

  9- دکتر رضا رحمت خواه

  10- دکتر علی انوری

  11- دکتر عبدالرحیم طاهری

   

  *** لازم به ذکر است دانشجویان محترم می بایستی حداکثر مورخ 1397/08/08 فرم مربوط به تعیین اولویت استاد راهنما، جهت پایان نامه کارشناسی ارشد  را در سامانه تکمیل و اقدام کنند.

 • قابل توجه کلیه دانشجویان ورودی 1393 کارشناسی ارشد

  قابل توجه کلیه دانشجویان ورودی 1393 کارشناسی ارشد 

  احتراما به اطلاع می رساند دانشجویان ورودی سال 1393 در کلیه رشته های مقطع کارشناسی ارشد که تاکنون از پایان نامه خود دفاع ننموده اند به علت تکمیل شدن سنوات تحصیلی ایشان، از سوی معاونت آموزشی و شورای تحصیلات تکمیلی موسسه اخراج آموزشی شناخته می شوند. 

  با تشکر

  تحصیلات تکمیلی موسسه آپادانا

  1397/07/29

 • قابل توجه کلیه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد ورودی های 1395

  قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد ورودی های 1395

  احتراما به اطلاع می رساند جهت تعیین استاد راهنما حداکثر تا مورخ 1397/08/08 به سامانه آموزشی مراجعه کرده و فرم تعیین استاد راهنما را تکمیل فرمایید.

  با تشکر 

  تحصیلات تکمیلی موسسه آموزش عالی آپادانا

 • اساتید راهنما گروه عمران - سازه جهت پایان نامه دانشجویان ورودی 1396

  قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد عمران - سازه

  به اطلاع دانشجویان می رساند اسامی اساتید مورد تایید گروه عمران - سازه جهت تعیین استاد راهنما پایان نامه کارشناسی ارشد ورودی های 96 به شرح ذیل می باشد:

   

  1- دکتر محمد محسن مشکسار

  2- دکتر سید احمد جنابعلی جهرمی

  3- دکتر آرش توتونچی

  4- دکتر داود قائدیان

  5- دکتر رضا رحمت خواه

   

  *** لازم به ذکر است دانشجویان محترم می بایستی حداکثر مورخ 1397/08/08 فرم مربوط به تعیین اولویت استاد راهنما، جهت پایان نامه کارشناسی ارشد  را در سامانه تکمیل و اقدام کنند.

 • اساتید راهنما گروه طراحی پارچه و لباس جهت پایان نامه دانشجویان ورودی 1396

  قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس

  به اطلاع دانشجویان می رساند اسامی اساتید مورد تایید گروه طراحی پارچه و لباس جهت تعیین استاد راهنما پایان نامه کارشناسی ارشد ورودی های 96 به شرح ذیل می باشد:

   

  1- دکتر سید علی اکبر سیدی

  2- دکتر بهمن فیزابی

  3- دکتر ساسان سامانیان

  4- مهندس احمدرضا احمدی

  5- دکتر علی رمضانی قطب آبادی

  6- دکتر اشکان رحمانی

  7- دکتر محبوبه الهی

  8- دکتر سید جلال الدین بصام

  9- دکتر سید جواد درخشن

  10- دکتر محمدحسن رحیمی کهمینی

  11- دکتر مجتبی شیدا

   

  *** لازم به ذکر است دانشجویان محترم می بایستی حداکثر مورخ 1397/08/08 فرم مربوط به تعیین اولویت استاد راهنما، جهت پایان نامه کارشناسی ارشد  را در سامانه تکمیل و اقدام کنند.

 • اساتید راهنما گروه برنامه ریزی شهری جهت پایان نامه دانشجویان ورودی 1396

  قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد شهرسازی - برنامه ریزی شهری

  به اطلاع دانشجویان می رساند اسامی اساتید مورد تایید گروه شهرسازی - برنامه ریزی شهری جهت تعیین استاد راهنما پایان نامه کارشناسی ارشد ورودی های 96 به شرح ذیل می باشد:

   

  1- دکتر رویا اطمینانی قصرالدشتی

  2- دکتر مهیار اردشیری

  3- دکتر عبدالرضا پاکشیر

  4- دکتر علی شمس الدینی

  5- دکتر ناصر رضایی

  6- دکتر محمد پایدار

  7- دکتر محمدرضا رضایی

  8- دکتر مجید رحیمی

  9- عبدالحسین ظریفیان مهر

   

  *** لازم به ذکر است دانشجویان محترم می بایستی حداکثر مورخ 1397/08/08 فرم مربوط به تعیین اولویت استاد راهنما، جهت پایان نامه کارشناسی ارشد  را در سامانه تکمیل و اقدام کنند.1 2