اخبار ثبت نام ورودی های جدید
 • قابل توجه پذیرفته شدگان نهایی در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 1397

    ضمن عرض تبریک و آرزوی موفقیت، از کلیه داوطلبانی که اسامی آنان به عنوان پذیرفته شده نهایی اعلام گردیده، دعوت می نماید که به منظور     ثبت نام از روز سه شنبه مورخ 20/06/97 لغایت روز شنبه مورخ 31/06/97 بدون در نظر گرفتن حروف الفبا از ساعت 8صبح الی 15 بعدازظهر جهت ثبت نام حضوری به دانشگاه مراجعه نمایند.

 • قابل توجه پذیرفته شدگان نهایی آزمون دوره های کاردانی پیوسته نظام جدید سال 1397

  ضمن عرض تبریک و آرزوی موفقیت، از کلیه داوطلبانی که اسامی آنان به عنوان پذیرفته شده نهایی اعلام گردیده، دعوت می نماید که به منظور ثبت نام از روز سه شنبه مورخ 20/06/97 لغایت روز شنبه مورخ 31/06/97 بدون در نظر گرفتن حروف الفبا از ساعت 8 صبح الی 15 بعدازظهر جهت ثبت نام حضوری به دانشگاه مراجعه نمایند.

 • قابل توجه پذیرفته شدگان نهایی آزمون سراسری سال 1397

  ضمن عرض تبریک و آرزوی موفقیت، از کلیه داوطلبانی که اسامی آنان به عنوان پذیرفته شده نهایی اعلام گردیده، دعوت می نماید که به منظور ثبت نام از روز چهارشنبه مورخ 21/06/97 لغایت روز شنبه مورخ 31/06/97 بدون در نظر گرفتن حروف الفبا از ساعت 8صبح الی 15 بعدازظهر جهت ثبت نام حضوری به دانشگاه مراجعه نمایند.

 • قابل توجه پذیرفته شدگان نهایی آزمون وروودی دوره‌هاي‌کارشناسي‌ ارشد ناپيوسته‌

  ضمن عرض تبریک و آرزوی موفقیت، از کلیه داوطلبانی که اسامی آنان به عنوان پذیرفته شده نهایی اعلام گردیده، دعوت می نمایدکه به منظور ثبت نام از روز سه شنبه مورخ 13/06/97 لغایت روز سه شنبه مورخ 20/06/97 بدون در نظر گرفتن حروف الفبا از ساعت8صبح الی 15 بعدازظهر جهت ثبت نام حضوری به دانشگاه مراجعه نمایند.1