اخبار دانشکده علوم انسانی
 • قابل توجه دانشجویان محترم:

  احتراماً به اطلاع می رساند، کلاس تربیت بدنی روز شنبه مورخ 1397/09/03 ساعت 8 الی 9:30 با آقای دکتر قدرت نما برگزار نمیگردد.

 • قابل توجه دانشجویان محترم

  قابل توجه دانشجویان محترم

  امتحان میان ترم اقتصاد کلان ، روز سه شنبه  مورخه 97/08/29خانم آیدا پورتویسرکانی به هفته آینده موکول گردید..

 • عدم برگزاری کلاس تاریخچه و مکاتب روانشناسی و نقد آن

  به اطلاع میرساند.کلاس تاریخچه و مکاتب روانشناسی و نقد آن دکتر محسن زارع یکشنبه مورخ 98/8/6 برگزار نمیگردد.

 • عدم برگزاری کلاس آقای سعید اسماعیلی

  قابل توجه دانشجویان محترم:

  کلاس اقتصاد خرد روز شنبه مورخ 1397/08/05 با آقای سعید اسماعیلی برگزار نمی گردد. کلاس جبرانی متعاقباً اعلام خواهد شد.

 • عدم برگزاری کلیه کلاسهای سرکار خانم معصومه ده بزرگی

  قابل توجه دانشجویان رشته حسابداری .کلیه کلاس های حانم معصومه ده بزرگی روز شنبه 1397/08/05 برگزار نمی گردد.

  کلاس های جبرانی متعاقبآ اعلام میگردد.

 • عدم تشکیل کلاس ورزش 1 سرکار خانم موسوی

  احتراماً، به اطلاع می رساند کلاس ورزش1 با سرکار خانم موسوی روز شنبه مورخ 1397/07/07 برگزار نمیگردد.

 • عدم برگزاری کلاس زبان خارجی استاد منصوری زاده

  قابل توجه دانشجویان محترم:

  کلاس زبان خارجی روز شنبه مورخ 1397/04/30 با خانم دکتر منصوری زاده برگزار نمی گردد. کلاس جبرانی متعاقباً اعلام خواهد شد.

 • عدم برگزاری کلیه کلاس های سرکار خانم رمضان پور

  قابل توجه دانشجویان محترم . کلیه کلاس های سرکار خانم رمضان پور یکشنبه مورخ 1397/02/30 برگزار نمی گردد. لذا کلاس جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.

 • جبرانی در فارسی آقای چیزفهم

  قابل توجه دانشجویان محترم. کلاس جبرانی فارسی با جناب آقای چیزفهم جمعه مورخ 1397/02/28 ساعت 8:00 الی 11:00 و ساعت 11:00 الی 14:00 در ساختمان فرهنگ شهر برگزار خواهد شد.

 • جبرانی زبان خارجه سرکار خانم جوانمردی

  قابل توجه دانشجویان محترم. کلاس جبرانی زبان خارجه با سرکار خانم جوانمردی جمعه مورخ 1397/02/28 ساعت 8:00 الی 11:00 و ساعت 11:00 الی 14:00 در ساختمان فرهنگ شهر برگزار خواهد شد.1