اخبار دانشکده علوم انسانی
 • عدم برگزاری کلاس زبان خارجی استاد منصوری زاده

  قابل توجه دانشجویان محترم:

  کلاس زبان خارجی روز شنبه مورخ 1397/04/30 با خانم دکتر منصوری زاده برگزار نمی گردد. کلاس جبرانی متعاقباً اعلام خواهد شد.

 • عدم برگزاری کلیه کلاس های سرکار خانم رمضان پور

  قابل توجه دانشجویان محترم . کلیه کلاس های سرکار خانم رمضان پور یکشنبه مورخ 1397/02/30 برگزار نمی گردد. لذا کلاس جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.

 • جبرانی در فارسی آقای چیزفهم

  قابل توجه دانشجویان محترم. کلاس جبرانی فارسی با جناب آقای چیزفهم جمعه مورخ 1397/02/28 ساعت 8:00 الی 11:00 و ساعت 11:00 الی 14:00 در ساختمان فرهنگ شهر برگزار خواهد شد.

 • جبرانی زبان خارجه سرکار خانم جوانمردی

  قابل توجه دانشجویان محترم. کلاس جبرانی زبان خارجه با سرکار خانم جوانمردی جمعه مورخ 1397/02/28 ساعت 8:00 الی 11:00 و ساعت 11:00 الی 14:00 در ساختمان فرهنگ شهر برگزار خواهد شد.1