موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
اخبار مالی
  • اطلاعیه امور مالی

    دانشجویان گرامی

    احتراما، به استحضار می رساند تا اطلاع ثانویه و همزمان با شروع امتحانات نیمسال دوم 97-96 ، کادر امور مالی موسسه از روز 97/3/27 در مجتمع آموزشی فرهنگشهر مستقر می شود.

    با آرزوی موفقیت برای شما عزیران

  • راهنمای اطلاع از میزان بدهی شهریه و پرداخت اینترنتی آن


1