اخبار دانشکده فنی مهندسی
 • تاریخ برگزاری امتحانات میانترم جناب آقای دکتر هوشنگی:

  قابل توجه دانشجویان محترم مهندسی عمران:

  احتراماً تاریخ و محل برگزاری امتحانات میانترم مکانیک خاک و دینامیک با جناب آقای دکتر هوشنگی به شرح زیر اعلام میگردد:

  1. مکانیک خاک، چهارشنبه مورخ 1397/09/28ساعت 11 صبح در محل ساختمان مدیریت (میدان معلم)

  2. دینامیک، روز چهارشنبه مورخ 1397/09/21 ساعت 8 صبح در محل ساختمان آموزشی (فرهنگ شهر)

 • عدم برگزاری کلاس جناب آقای مهندس بنان

  احتراماً به اطلاع می رساند کلاس مقررات ملی ساختمان با جناب آقای مهندس بنان روز چهارشنبه مورخ 1397/09/14برگزار نمی گردد. جبرانی کلاس مزبور متعاقباً اعلام می گردد

 • قابل توجه دانشجویان مهندسی عمران که در تابستان 97- 1396 پروژه راهسازی اخذ نموده اند:

  احتراماً به اطلاع می رساند تاریخ تحویل پروژه راهسازی دانشجویانی که در تابستان 97- 1396 درس مذبور را اخذ نموده اند، روز چهارشنبه مورخ 1397/09/07 ساعت 12 ظهر در محل ساختمان فرهنگ شهر(بخش فنی مهندسی) می باشد. شایان ذکر است عدم حضور به موقع، به منزله صفر تلقی خواهد شد.

 • عدم برگزاری کلیه کلاس های روز چهارشنبه مورخ 1397/08/09 آقای مهندس باستانی

  قابل توجه دانشجویان محترم:

  احتراماً به استحضار می رساند کلیه کلاس های آقای مهندس باستانی روز چهارشنبه مورخ 1397/08/09 برگزار نمیگردد. قابل ذکر است جبرانی کلاس های مزبور متعاقباً اعلام می گردد.

 • عدم برگزاری کلاس های آقای مهندس پایدارجهرمی

  قابل توجه دانشجویان محترم نقشه برداری:

  کلیه کلاس های آقای مهندس پایدارجهرمی روز یکشنبه مورخ 1397/08/06 برگزار نمیگردد. قابل ذکر است جبرانی کلاس های مزبور متعاقباً اعلام می گردد.

 • عدم برگزاری کلاس آقای مهندس علی زاده

  قابل توجه دانشجویان محترم کاردانی پیوسته کارهای عمومی ساختمان

  احتراماً به استحضار می رساند کلاس نقشه کشی ساختمان های بتنی با آقای مهندس علی زاده روز شنبه مورخ 1397/08/05 برگزار نمیگردد.قابل ذکر است جبرانی کلاس مزبور متعاقباً اعلام میگردد.

 • قابل توجه دانشجویان مهندسی پزشکی

  برنامه درس آناتومی در طول ترم تحصیلی در نیمسال اول 98-97

 • عدم برگزاری کلاس جناب آقای مهندس عسکری

  بدینوسیله به استحضار حضرتعالی میرساند که کلیه کلاس های جناب آقای مهندس عسکری سه شنبه مورخ 1397/07/24 برگزار نمی گردد. لازم به ذکر است جبرانی کلاس های مزبور متعاقبا اعلام خواهد گردید.

 • عدم برگزاری کلاس فیزیک کاربردی سرکار خانم نادری

  قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نقشه برداری:

  احتراماً به اطلاع می رساند کلاس فیزیک کاربردی با سرکار خانم نادری روز سه شنبه مورخ 1397/07/24 برگزار نمی گردد. جبرانی کلاس مزبور متعاقباً اعلام می گردد.

 • عدم برگزاری کلاس جناب آقای دکتر قرمزیان

  بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند که کلاس اصول کامپایلر و مباحث ویژه جناب آقای دکتر قرمزیان دوشنبه مورخ 1397/07/23 برگزار نمی گردد؛شایان به ذکر است جبرانی دروس مزبور متعاقبا اطلاع رسانی خواهد گردید.1 2 3 4