موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
اخبار موسسه
 • جبرانی درس علم مواد

  قایل توجه دانشجویان گروه صنایع

  بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند که جبرانی کلاس علم مواد جناب آقای دکتر جنابعلی جهرمی، یکشنبه مورخ 1397/03/06 از ساعت 10:00 در محل ساختمان معلم (کلاس 2106) برگزار خواهد گردید.

 • عدم تشکیل کلاس جناب آقای صفایی

  قابل توجه کلیه دانشجویان محترم 

  بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند که کلاس حسابداری شرکت ها جناب آقای صفایی، شنبه مورخ 1397/03/05 برگزار نمی گردد. لازم به ذکر است که جبرانی درس مزبور متعاقباً اعلام خواهد گردید

 • راهنمای درخواست حذف اضطراری
 • عدم تشکیل کلاس جناب آقای دکتر جهرمی

  قابل توجه کلیه دانشجویان محترم گروه صنایع

  بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند که کلاس علم مواد جناب آقای دکتر جنابعلی جهرمی، شنبه مورخ 1397/03/05 برگزار نمی گردد. لازم به ذکر است که جبرانی درس مزبور متعاقباً برگزار خواهد گردید.

 • بازدید شهرک صنعتی

  قابل توجه دانشجویان محترم عمران. به استحضار می رساند بازدید شهرک صنعتی دانشجویانی که درس تکنولوژی و بازرسی جوش و کارگاه در ترم جاری اخذ نموده اند روز شنبه مورخ 97/03/05 راس ساعت 10 صبح در ساختمان فرهنگشهر حضور به عمل بیاورند.

 • کلاس جبرانی اقتصاد کلان

  قابل توجه دانشجویان محترم. کلاس جبرانی اقتصاد کلان با سرکار خانم کوهکن جمعه مورخ 1397/03/11 ساعت 10:00 الی 12:30 در ساختمان فرهنگشهر برگزار می گردد.

 • عدم برگزاری کلاسهای دکتر اسلمی

  قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد رشته ارتباط تصویری. کلیه کلاس های آقای دکتر اسلمی پنجشنبه مورخ 1397/03/03 برگزار نمی گردد. لذا کلاس جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.

 • راهنمای اطلاع از میزان بدهی شهریه و پرداخت الکترونیکی آن

  دانشجویان عزیز می توانند برای اطلاع از میزان بدهی شهریه و پرداخت الکترونیکی آن به روش زیر عمل نمایید

 • کلاس جبرانی مکانیک ساختمان

  قابل توجه دانشجویان محترم . کلاس جبرانی مکانیک ساختمان با آقای دکتر صادقی چهارشنبه مورخ 1397/03/02 ساعت 8:30 الی 10 در ساختمان فرهنگشهر برگزار می گردد.

 • کلاس جبرانی برنامه ریزی منطقه ای


1 2