موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
اخبار موسسه
 • اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان کنکور سراسری

  قابل توجه پذیرفته شدگان نهایی آزمون سراسری سال 1398
  ضمن عرض تبریک و آرزوی موفقیت، از کلیه داوطلبانی که اسامی آنان به عنوان پذیرفته
  شده نهایی اعلام گردیده، دعوت می نماید که به منظور ثبت نام از روز دوشنبه مورخ
  25 / 06 / 98 لغایت روز یکشنبه مورخ 31 / 06 / 98 بدون در نظر گرفتن حروف الفبا از ساعت
  8 صبح الی 15 بعدازظهر جهت ثبت نام حضوری به دانشگاه مراجعه نمایند.
  مدارک مورد نیاز
  1 اصل شناسنامه و یک برگ تصویر از تمام صفحات آن –
  2 اصل کارت ملی و یک برگ تصویر پشت و روی آن –
  3 عکس - 4 * 3 جدید تمام رخ )خواهران 4 قطعه، برادران 6 قطعه( ضمناً تمامی عکسها باید پشت نویسی کامل شوند.
  4 اصل گواهی موقت پایان دوره متوسطه و پیش دانشگاهی یا متوسطه دوم عکسدار و مهر و امضا شده + – 2 سری کپی
  5 اصل ریز نمرات دوره متوسطه و پیش دانشگاهی یا متوسطه دوم عکسدار و مهر و امضا شده و تمبردار + - 2 سری کپی
  6 اصل مدرک پایان دوره دیپلم متوسطه و پیش دانشگاهی یا متوسطه دوم عکسدار و مهر و امضا شده + - 2 سری کپی
  7 فیش پستی درخواست تأئیدیه تحصیلی دیپلم متوسطه و پیش دانشگاهی یا متوسطه دوم به دانشگاه محل قبولی. -
  8 شهریه آموزشی علی الحساب به مبلغ پنج میلیون ریال ) - 5،000،000 ریال ( می باشد که در مکان مؤسسه از طریق
  دستگاه کارتخوان قابل پرداخت می باشد.
  9 پرینت قبولی ازسایت سازمان سنجش -
  10 آقایان در صورت داشتن کارت پایان یا معافیت خدمت، ارائه اصل و کپی این کارت الزامی است . -
  - قابل توجه دانشجویانی که موفق به اخذ مدرک دیپلم متوسطه تا تاریخ 31 / 06 / 89 نخواهند شد، ) دروس پاس نشده
  دارند ( : از این دسته از داوطلبان به صورت مشروط ثبت نام به عمل خواهد آمد و ورودی بهمن ماه سال 89 خواهند بود.
  به همراه داشتن تمامی موارد فوق الزامی است .
  آدرس مؤسسه : شیراز میدان معلم ابتدای بلوار ایمان شمالی روبروی بانک - – –
  سپه کدپستی : - 7187985443 تلفکس : 36987 - 071
  تذکر: لطفا قبل از تحویل مدارک به آموزش، به منظور استفاده های بعدی،
  کپی یا کپی برابر با اصل تهیه کرده و نزد خود نگه دارید.

 • اطلاعیه ثبت نام کاردانی پیوسته 98

  قابل توجه پذیرفته شدگان نهایی آزمون دوره های کاردانی نظام جدید سال 1398
  ضمن عرض تبریک و آرزوی موفقیت، از کلیه داوطلبانی که اسامی آنان به عنوان پذیرفته شده
  نهایی اعلام گردیده، دعوت می نماید که به منظور ثبت نام از روز شنبه مورخ 23 / 06 / 98 لغایت
  روز یکشنبه مورخ 31 / 06 / 98 بدون در نظر گرفتن حروف الفبا از ساعت 8 صبح الی 15 بعدازظهر
  جهت ثبت نام حضوری به دانشگاه مراجعه نمایند.
  مدارک مورد نیاز
  1 اصل شناسنامه و یک برگ تصویر از تمام صفحات آن –
  2 اصل کارت ملی و یک برگ تصویر پشت و روی آن –
  3 عکس - 4 * 3 خواهران ) 4 قطعه(، برادران ) 6 قطعه)
  4 اصل گواهی موقت پایان دوره متوسطه عکسدار و مهر و امضا شده + – 2 سری کپی ) آقایان 3 سری کپی (
  5 اصل ریز نمرات دوره متوسطه عکسدار و مهر و امضا شده و تمبردار + - 2 سری کپی
  6 اصل مدرک دیپلم متوسطه + - 2 سری کپی
  7 فيش پستی درخواست تأئيدیه تحصيلی دیپلم متوسطه به دانشگاه محل قبولی. )ضمناً باجه پستی در مکان مؤسسه دایر -
  می باشد.(
  8 شهریه آموزشی علی الحساب به مبلغ پنج ميليون ریال ) - 5،000،000 ریال ( می باشد که در مکان مؤسسه از طریق دستگاه
  کارتخوان قابل پرداخت می باشد.
  9 پرینت قبولی ازسایت سازمان سنجش -
  10 آقایان در صورت داشتن کارت پایان یا معافيت خدمت، ارائه اصل و کپی این کارت الزامی است . -
  - قابل توجه دانشجویانی که موفق به اخذ مدرک دیپلم تا تاریخ 31 / 06 / 89 نخواهند شد، ) دروس پاس نشده دارند ( : از این دسته از
  داوطلبان به صورت مشروط ثبت نام به عمل خواهد آمد و ورودی بهمن ماه سال 98 خواهند بود.
  به همراه داشتن تمامی موارد فوق الزامی است .
  آدرس مؤسسه : شیراز میدان معلم ابتدای بلوار ایمان شمالی روبروی بانک - – –
  سپه کدپستی : - 7187985443 تلفکس : 36987 - 071
  تذکر: لطفا قبل از تحویل مدارک به آموزش، به منظور استفاده های بعدی،
  کپی یا کپی برابر با اصل تهیه کرده و نزد خود نگه دارید.

 • اطلاعیه ثبت نام کاشناسی ناپیوسته 98

  قابل توجه پذیرفته شدگان نهایی در آزمون کاردانی به کارشناسی
  ناپیوسته سال 1398
  ضمن عرض تبریک و آرزوی موفقیت، از کلیه داوطلبانی که اسامی آنان به عنوان
  پذیرفته شده نهایی اعلام گردیده، دعوت می نماید که به منظور ثبت نام از روز چهارشنبه
  مورخ 20 / 06 / 98 لغایت روز یکشنبه مورخ 31 / 06 / 98 بدون در نظر گرفتن حروف الفبا از
  ساعت 8صبح الی 15 بعدازظهر جهت ثبت نام حضوری مراجعه نمایند.
  مدارک مورد نیاز
  1 اصل شناسنامه و یک سری کپی از تمام صفحات آن –
  2 اصل کارت ملی و کپی پشت و روی آن ) خواهران : یک سری کپی، برادران مشمول : دو سری کپی ( –
  3 عکس - 4 * 3 جدید تمام رخ )خواهران 4 قطعه، برادران 6 قطعه( ضمناً تمامی عکسها باید پشت نویسی کامل
  شوند.
  4 اصل مدرک کاردانی ) گواهی موقت ( + - 2 سری کپی یا معرفی نامه فارغ التحصیلی تایید شده + 2 سری کپی
  5 پرینت قبولی ازسایت سازمان سنجش -
  6 آقایان در صورت داشتن کارت پایان یا معافیت خدمت، ارائه اصل و کپی این کارت الزامی است . -
  7 شهریه آموزشی علی الحساب به مبلغ پنج میلیون ریال ) - 5،000،000 ریال ( می باشد که در مکان مؤسسه از طریق دستگاه
  کارتخوان قابل پرداخت می باشد.
  - قابل توجه دانشجویانی که موفق به اخذ مدرک کاردانی تا تاریخ 31 / 06 / 89 نخواهند شد، ) دروس پاس نشده دارند ( : از این دسته
  از داوطلبان به صورت مشروط ثبت نام به عمل خواهد آمد و ورودی بهمن ماه سال 98 خواهند بود.
  به همراه داشتن تمامی موارد فوق الزامی است .
  آدرس مؤسسه : شیراز میدان معلم ابتدای بلوار ایمان شمالی روبروی بانک سپه کدپستی : - - – – 7187985443 تلفکس :
  36987 - 071
  آدرس سایت : www.apadana.ac.ir
  تذکر: لطفا قبل از تحویل مدارک به آموزش، به منظور استفاده های بعدی، کپی یا
  کپی برابر با اصل تهیه کرده و نزد خود نگه دارید.

 • اطلاعیه ثبت نام دانشجویان کارشناسی ارشد 98

  قابل توجه پذیرفته شدگان نهایی آزمون ورودي تحصيلات
  تکميلی )دورههايکارشناسی ارشد ناپيوسته( سال 1398
  ضمن عرض تبریک و آرزوی موفقیت، از کلیه داوطلبانی که اسامی آنان به عنوان پذیرفته
  شده نهایی اعلام گردیده، دعوت می نماید که به منظور ثبت نام از روز چهارشنبه مورخ
  20 / 06 / 98 لغایت روز یکشنبه مورخ 31 / 06 / 98 بدون در نظر گرفتن حروف الفبا از
  ساعت 8 صبح الی 15 بعدازظهر جهت ثبت نام حضوری به دانشگاه مراجعه نمایند.
  مدارک مورد نياز
  1 - اصل و یک برگ تصویر مدرک کارشناسی ) لیسانس (
  2 - یک برگ تصویر مدرک کاردانی که معدل کل پایان دوره کاردانی در آن درج شده باشد.
  3 - اصل شناسنامه و کارت ملی و یک سری فتوکپی از تمام صفحات آنها
  4 - عکس 4 * 3 خواهران ) 4 قطعه ( برادران ) 6 قطعه (
  5 - پرینت نتیجه قبولی از سایت سازمان سنجش
  6 - آقایان در صورت داشتن کارت پایان یا معافیت خدمت، ارائه اصل و کپی این کارت
  الزامی است .
  7 - شهریه آموزشی علی الحساب به مبلغ ده میلیون ریال ) 10،000،000 ریال ( می باشد که در مکان
  مؤسسه از طریق دستگاه کارتخوان قابل پرداخت می باشد.
  - قابل توجه دانشجویانی که موفق به اخذ مدرک کارشناسی تا تاریخ 31 / 06 / 89 نخواهند شد، ) دروس پاس نشده دارند ( : از این دسته از داوطلبان به
  صورت مشروط ثبت نام به عمل خواهد آمد و ورودی بهمن ماه سال 98 خواهند بود.
  به همراه داشتن تمامی موارد فوق الزامی است .
  آدرس مؤسسه : شيراز - ميدان معلم – بلوار ایمان شمالی – روبروي بانک سپه - کدپستی : 7187985443 تلفکس :
  36987 - 071
  آدرس سایت : www.apadana.ac.ir
  تذکر: لطفا قبل از تحویل مدارک به آموزش، به منظور استفاده هاي بعدي، کپی
  یا کپی برابر با اصل تهيه کرده و نزد خود نگه دارید.

 • قابل توجه کلیه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد معماری

  به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه دانشجویان  جناب آقای ناطوری ساعت 16:00 جناب آقای داورجو ساعت 17:00سرکار خانم کشاورزی ساعت 18:00 و جناب آقای کارگریان ساعت 19:00روز پنجشنبه مورخ 1398/06/21 در محل ساختمان فرهنگ شهر (سالن اجتماعات) برگزار می گردد .

 • قابل توجه کلیه دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی

  پیرو درخواست دانشجویان تحصیلات تکمیلی به اطلاع می رساند که شورای آموزشی دانشگاه با تمدید مهلت پیش دفاع تا ۲۸ شهریور موافقت کرد. بدیهی است که این تاریخ تمدید نمیگردد و دانشجویان بایستی تا دهم مهر ماه از پایان نامه خود دفاع کنند تا مشمول تمدید نشوند.

 • قابل توجه دانشجویان محترم گروه شهرسازی

  بدینوسیله به اطلاع میرساند که تاریخ تحویل پروژه نهایی (گروه شهرسازی) 1398/06/20 می باشد.

 • قابل توجه کلیه دانشجویان محترم

  احتراما به اطلاع میرساند، دانشجویانی که متقاضی دفاع از پایان نامه در نیمسال ۹۷۲ میباشند، بایستی حداکثر تا پایان ۹۸/۰۶/۱۶ ، مراحل پیش دفاع را با موفقیت انجام دهند و در سامانه گردش پیش دفاع را ثبت نمایند.
  در غیر اینصورت بایستی واحد پایان نامه را در ترم اول ۹۸ ، تمدید نمایند.

 • اطلاعیه امور مالی

  دانشجویان عزیز

  احتراما، جهت انتخاب واحد به موقع، واریز شهریه علی الحساب نیمسال 981 تا تاریخ 98/6/8 الزامی است.

  جهت کسب اطلاعت بیشتر به تقویم مالی مندرج در سایت آپادانا و یا به لینک زیر مراجعه فرمایید.

  http://apadana.ac.ir/finance-calender.aspx

 • قابل توجه کلیه دانشجویان محترم

  بدینوسیله به اطلاع می رساند که کلیه کلاس های سرکار خانم دکتر سعیدی دوشنبه مورخ 1398/04/31 برگزار نمی گردد؛ لازم به ذکر است جبرانی کلاس های مزبور متعاقباً اطلاع رسانی خواهد گردید.1 2 3