موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
اطلاعیه امور مالی
  • دانشجویان عزیز

    احتراما، جهت انتخاب واحد به موقع، واریز شهریه علی الحساب نیمسال 981 تا تاریخ 98/6/8 الزامی است.

    جهت کسب اطلاعت بیشتر به تقویم مالی مندرج در سایت آپادانا و یا به لینک زیر مراجعه فرمایید.

    http://apadana.ac.ir/finance-calender.aspx

    1398/06/03-17:31:29