موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
قابل توجه دانشجویان محترم گروه معماری
 • 📌زمان تحويل موقت پروژه هاي طرح نهايي كارشناسي پيوسته و ناپيوسته معماري: 
  روز شنبه ۲ شهریور ماه ، از ساعت ١۰ الي ١۴ در  محل ساختمان فرهنگ شهر مي باشد
  موارد تحويل به شرح ذيل است؛

  الف-مطالعات:
  پرينت A4 مطالعات به صورت پشت و رو با فونت bnazanin 12

  ب-آلبوم نقشه ها(50*70):

  •پلان موقعیت : 1:1000 یا 1:500
  •سایت پلان : 1:500 یا 1:400
  •پلان های طبقات : 1:200 یا 1:100 (با جزییات کامل)
  •برش ها:1:200 یا 1:100 (در جهت توجیه طرح)
  •نماها : 1:200 یا 1:100 (نماهای اصلی طرح)

  ج-معرفی سه بعدی طرح:

  •ماکت اتود: در مقیاس مناسب (قرار گرفته بر روی سایت)
  •و یا معرفى طرح با پرسپکتیوهای سه بعدی خارجی و داخلی :در صورت صلاحديد استاد محترم راهنما

  1398/05/12-19:00:45