موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
دروس ارائه شده در ترم تابستان سال تحصیلی 98-97 مؤسسه آموزش عالی آپادانا
 • مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام دانشجویان میهمان: کپی شناسنامه و کارت ملی، کپی کارت دانشجویی، دو قطعه عکس، موافقت نامه دانشگاه مبدأ و لیست دروس پیشنهادی.

  • کلاسها در صورت به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان تشکیل خواهد شد.
  • شهریه دانشجویان مهمان در محل موسسه قابل پرداخت می باشد. چنانچه مبلغ شهریه پرداخت و انتخاب واحد انجام شده باشد، در صورت انصراف ، شهریه به هیچ عنوان مسترد نمی گردد.
  • ترم تابستان  حذف و اضافه و  حذف نهایی  ندارد.
  • غیبت در جلسه امتحان به منزله نمره صفر خواهد بود.

  آدرس: فارس، شیراز، میدان معلم، ابتدای همت شمالی، روبه روی بانک سپه، کدپستی:85443-71879 تلفن: 36987-071

  1398/03/09-09:55:03