موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
روانشناسی از خیال تا واقعیت
  •  

    در تاریخ 20 خرداد 1398، سمینار واقعیت و خیال در روانشناسی با سخنرانی پروفسور حق شناس و همکاری دانشجویان انجمن علمی روانشناسی در سالن اجتماعات ساختمان فرهنگشهر برگزار گردید.

    در پایان این سمینار که با حضور اساتید و دانشجویان مشتاق رشته روانشناسی برگزار شد پارادیمهای زیادی در روانشناسی مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

    1398/03/08-14:38:37