موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
پذیرش دانشجو از طریق استعداد های درخشان در مقطع کارشناسی ارشد (بدون آزمون)
 • مؤسسه آموزش عالی آپادانا در نظر دارد در راستای اجرای آئین نامه ی پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره ی تحصیلی کارشناسی ارشد از میان واجدین شرایط اقدام به جذب دانشجو به شیوه ی بدون آزمون نماید.

  موسسه آموزش عالی آپادانا در نظر دارد با استناد به آیین نامه شماره 77948/21 مورخ 5/5/93 و ابلاغیه شماره 299574/2 مورخ 16/12/96 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد برای نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 از میان داوطلبان واجد شرایط ورود به دوره کارشناسی ارشد در رشته های ذیل پس از بررسی مدارک دانشجو پذیرد. زمان ارسال مدارک حداکثر تا تاریخ 31/5/98 می باشد.

  جهت دانلود آیین نامه بر روی لینک زیر کلیک نمایید :

  دانلود فرم آیین نامه

  جهت دانلود فرم ها بر روی لینک های زیر کلیک نمایید :

  دانلود فرم شماره یک

  دانلود فرم شماره دو

  1398/02/11-10:41:47