قدردانی از حضور ارزشمند میهمانان
  • یازدهمین جشن فارغ التحصیلان مؤسسه آموزش عالی آپادانا در تاریخ 17 اسفندماه 1397 با حضور اعضای هیات مؤسس، مدیران گروه، دانشجویان محترم و خانواده هایشان و جمعی از مسولین استانی در مجموعه تفریحی- گرینلند برگزار گردید.

    بدینوسیله از کلیه میهمانان گرانقدر که قدم رنجه فرمودند این جلسه علمی- فرهنگی را مزین به قدوم مبارکخویش نمودند، مراتب سپاس و قدردانی خویش را اعلام می داریم.

    مدیر روابط عمومی مؤسسه آموزش عالی آپادانا

    1397/12/23-10:30:33