قابل توجه دانشجویان محترم گروه معماری
  • بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند که کلیه کلاس های جناب آقای دکتر حمید رضا منصوری (مدیریت تشکیلات کارگاهی و طراحی فنی ساختمان) سه شنبه مورخ 1397/11/23 برگزار نمی گردد. لازم به ذکر است جبرانی دروس مذکور متعاقباً اطلاع رسانی خواهد گردید.

    1397/11/22-14:02:17