موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
اطلاعیه امور مالی
  • دانشجویان گرامی

    احتراما، جهت اطلاع از میزان شهریه علی الحساب نیمسال دوم تحصیلی به "تقویم مالی" مندرج در منوی "مالی اداری" مراجعه نمایید. و هر چه سریعتر نسبت به پرداخت اقدام نمایید.

    1397/11/04-13:26:40