موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
اطلاعیه امور مالی
  • دانشجویان گرامی

     احتراما، نسبت به پرداخت اینترنتی باقیمانده بدهی شهریه خود تا  تاریخ  97/9/30 از طریق مطالعه لینک زیر اقدام فرمایید.

    http://apadana.ac.ir/Online-payment-guide.aspx

    1397/09/20-14:58:05