موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
اطلاعیه امور مالی
  • دانشجویان گرامی

    احتراما، به استحضار می رساند تا اطلاع ثانویه و همزمان با شروع امتحانات نیمسال دوم 97-96 ، کادر امور مالی موسسه از روز 97/3/27 در مجتمع آموزشی فرهنگشهر مستقر می شود.

    با آرزوی موفقیت برای شما عزیران

    1397/03/24-13:12:05