موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
اخبار کلاس ها
 • قابل توجه کلیه دانشجویان محترم

  بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند که کلاس حل تمرین ریاضی 1 یکشنبه مورخ 1398/03/26از ساعت 14:00 در ساختمان معلم برگزار خواهد گردید.

 • قابل توجه کلیه دانشجویان محترم

  بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند که کلاس حل تمرین ریاضی 2 شنبه مورخ 1398/03/25 از ساعت 14:00 در ساختمان معلم برگزار خواهد گردید.

 • قابل توجه کلیه دانشجویان محترم گروه عمران

  بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند که کلاس جبرانی درس پل سازی جناب آقای دکتر رامین حیدری پنجشنبه مورخ 1398/03/23 از ساعت 14:00 در محل ساختمان فرهنگ شهر برگزار خواهد گردید.

 • قابل توجه دانشجویان محترم گروه حسابداری

  بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند که کلاس جبرانی مدیریت مالی جناب آقای فقیهی دوشنبه مورخ 1398/03/13 از ساعت 18:00 در محل ساختمان فرهنگ شهر برگزار خواهد گردید.

 • قابل توجه کلیه دانشجویان محترم

  بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند که کلاس حل تمرین فیزیک 2 محاسبات سرکار خانم دکتر شیرین منش یکشنبه مورخ 1398/03/12 از ساعت 14:00 در محل ساختمان فرهنگ شهر برگزار خواهد گردید.

 • قابل توجه کلیه دانشجویان محترم گروه نقشه برداری

  بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند که کلاس جبرانی ژئودزی محاسبات جناب آقای مهندس علیرضا دهقانی یکشنبه مورخ 1398/03/12 از ساعت 8:00 در محل ساختمان فرهنگ شهر برگزار خواهد گردید.

 • قابل توجه کلیه دانشجویان محترم

  بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند که کلیه کلاس های جناب آقای مهندس شهاب الدین حسینی شنبه مورخ 1398/03/04 و سه شنبه مورخ 1398/03/07 برگزار نمی گردد؛ لازم به ذکر است جبرانی دروس مزبور متعاقباً اطلاع رسانی خواهد گردید.

 • قابل توجه دانشجویان محترم گروه صنایع

  بدینوسیله به اطلاع می رساند که کلاس ارزیابی کار و زمان جناب آقای دکتر انوری شنبه مورخ 1398/02/28 برگزار نمی گردد؛ لازم به ذکر است جبرانی درس مزبور اطلاع رسانی خواهد گردید.

 • قابل توجه دانشجویان محترم گروه صنایع

  بدینوسیله به اطلاع می رساند که کلاس ارزیابی کار و زمان جناب آقای دکتر انوری شنبه مورخ 1398/02/28 برگزار نمی گردد؛ لازم به ذکر است جبرانی درس مزبور اطلاع رسانی خواهد گردید.

 • قابل توجه دانشجویان محترم گروه حسابداری

  بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند که کلاس اصول حسابداری 2 جناب آقای شکرالهی سه شنبه مورخ 1398/02/24 برگزار نمی گردد؛ لازم به ذکر است جبرانی درس مزبور متعاقباً اطلاع رسانی خواهد گردید.1 2 3