اخبار موسسه
 • قابل توجه دانشجویان محترم حسابداری

  بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند که کلیه کلاس های جناب آقای گرامی چهارشنبه مورخ 1397/12/01 و پنجشنبه مورخ 1397/12/02 برگزار نمی گردد؛ لازم به ذکراست جبرانی دروس مزبور متعاقبا اطلاع رسانی خواهد گردید.

 • عدم تشکیل کلاس های آقای شهاب حسینی

  قابل توجه دانشجویان محترم

  به اطلاع می رساند کلیه کلاس های آقای شهاب حسینی مورخ 97/11/30 برگزار نمی گردد. لذا کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام خواهد.

 • عدم تشکیل کلاس دکتر یزدانی

  قابل توجه دانشجویان محترم

  به اطلاع می رساند کلیه کلاس های آقای دکتر یزدانی مورخ 97/11/30 برگزار نمی گردد. لذا کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام خواهد.

 • عدم تشکیل کلاس آقای مهندس کریم زاده

  قابل توجه دانشجویان محترم

  به اطلاع می رساند کلیه کلاس های آقای مهندس کریم زاده مورخ 97/11/29 برگزار نمی گردد. لذا کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.

 • قابل توجه کلیه دانشجویان محترم

  بدینوسیله به اطلاع می رساند که کلیه کلاس های سرکار خانم  دکتر منصوری زاده پنجشنبه مورخ 1397/12/02 برگزار نمی گردد؛ لازم به ذکر است جبرانی دروس مزبور متعاقبا اطلاع رسانی خواهد گردید.

 • قابل توجه کلیه دانشجویان محترم

  بدینوسیله به اطلاع می رساند که کلیه کلاس های جناب آقای دکتر قاسم خانی سه شنبه مورخ 1397/11/30 برگزار نمی گردد؛ لازم به ذکر است جبرانی دروس مزبور متعاقبا اطلاع رسانی خواهد گردید.

 • جلسه در استانداری

  جلسه اعضای هیئت موسس موسسه آموزش عالی آپادانا با جناب آقای دکترعنایت الله رحیمی استاندار محترم فارس روز شنبه  27/11/97 جهت عرض تبریک به مناسبت انتصاب شایسته ایشان به عنوان استاندار فارس و نیز تبادل نظر جهت مشکلات دانشگاه در استانداری برگزار گردید.

 • قابل توجه دانشجویان محترم حقوق

  بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند که  کلاس مالیه عمومی جناب آقای صادق مرادی دوشنبه مورخ 1397/11/29 و سه شنبه مورخ 1397/11/30 برگزار نمی گردد. لازم به ذکر است جبرانی دروس مذکور متعاقباً اطلاع رسانی خواهد گردید.

 • قابل توجه دانشجویان محترم عمران و معماری

  بدینوسیله به اطلاع می رساند که کلیه کلاس های جناب آقای مهندس روزبه منصوری شنبه مورخ 1397/11/27 و سه شنبه مورخ 1397/11/30 برگزار نمی گردد؛ لازم به ذکر است جبرانی دروس مزبور متعاقبا اطلاع رسانی خواهد گردید.

 • قابل توجه دانشجویان محترم گروه معماری

  بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند که کلیه کلاس های سرکار خانم دکتر بحتویی  شنبه مورخ 1397/11/27برگزار نمی گردد. لازم به ذکر است جبرانی دروس مذکور متعاقباً اطلاع رسانی خواهد گردید.1 2 3 4 5 6 7 8