موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
  • جشن فارغ التحصیلی
1
دانشکده فنی مهندسی
شامل کارشناسی ارشد عمران سازه،کارشناسی پیوسته مهندسی عمران، کارشناسی ناپیوسته مهندسی عمران اجرایی، کارشناسی ناپیوسته مهندسی نقشه بردرای، کاردانی عمران کارهای ساختمان، کاردانی نقشه برداری
دانشکده علوم انسانی
شامل کارشناسی ارشد معماری، کارشناسی ارشد معماری طراحی داخلی، کارشناسی ارشد شهر سازی (برنامه ریزی شهری)، کارشناسی پیوسته مهندسی معماری، کارشناسی پیوسته مهندسی شهرسازی، کارشناسی پیوسته مرمت و احیای بناهای تاریخی، کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی مهندسی معماری، کارشناسی ناپیوسته مهندسی شهرسازی ، کاردانی نقشه کشی و کاردانی معماری
دانشکده هنر و معماری
شامل کارشناسی ارشد معماری، کارشناسی ارشد معماری طراحی داخلی، کارشناسی ارشد شهر سازی (برنامه ریزی شهری)، کارشناسی پیوسته مهندسی معماری، کارشناسی پیوسته مهندسی شهرسازی، کارشناسی پیوسته مرمت و احیای بناهای تاریخی، کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی مهندسی معماری، کارشناسی ناپیوسته مهندسی شهرسازی ، کاردانی نقشه کشی و کاردانی معماری
خبرهای برگزیده موسسه آموزش عالی آپادانا
فعالیت های فرهنگی
موسسه آموزش عالی آپادانا از بدو تاسیس تا کنون فعالیت های فرهنگی متعددی در حوزه های گوناگون مانند برگزاری کنفرانسها، همایش ها و اردوها، اعزام تیم های ورزشی و بازدید های علمی انجام داده است. فهرست برخی از برترین فعالیت های موسسه در اسلاید های زیر قابل مشاهده است برای اطلاعات بیشتر بر روی هر اسلاید کلیک نمایید
درباره موسسه آموزش عالی آپادانا
برگزاری سفار دو روزه توسط مرکز رویداد های مرمت و معماری دو روزه توسط مرکز رویداد های مرمت و معماری آپادانا برگزاری سفار دو روزه توسط مرکز رویداد های مرمت و معماری آپادانا برگزاری سفار دو روزه توسط مرکز رویداد های مرمت و ... برگزاری سفار دو روزه توسط مرکز رویداد های مرمت و معماری آپادانا رویداد های مرمت و ... برگزاری سفار دو روزه توسط مرکز رویداد های مرمت و معماری آپادانا برگزاری سفار دو روزه توسط مرکز رویداد های مرمت و معماری آپادانا برگزاری سفار دو روزه توسط مرکز رویداد های مرمت و ...
دسترسی سریع
قبول شدگان کارشناسی ارشد سال 95